Мерчендајзинг Истражување

Што се случува 10 секунди пред купувањето?

 

Без разлика дали користите услуга на надворешен дистрибутер или имате сопствена продажна мрежа, самата примена на договорени продажно – маркетиншки стандарди на продажното место е клучен фактор затоа што влијае на подготвеноста на крајните потрошувачи да го купат баш вашиот производ.

 

Ова истражување е важен механизам за контрола над продажната сила затоа што дава објективна слика на вистинската состојба на терен.

 

Имено, по извршенто истражување ќе дознаете повеќе за:

 

  • Имплементација на вашите мерчендајзинг стандарди – дали се вашите производи изложени соодветно со нив
  • Продажната приказна и вашите компаративни предности – дали и со која аргументација  продавачите ги препорачуваат вашите производи, ги истакнуваат ли компаративните предности на вашиот производ?
  • Промоцијата на производот – дали продавачите се придржуваат до вашите инструкции за промоција

 

Со ова истражување постигнувате двојна корист – освен јасниот „инпут“ на вашите продавачи, истовремено го мерите квалитетот на услугата на вашите партнери кои ги нудат вашите услуги. Така можете да остварите квалитетна дискусија и дополнително да го унапредите партнерскиот однос.

 

Практична примена во работењето

 

Попрофитабилно и попродуктивно работење директно влијаат на резултатите на ова истражување преку:

  • Идентификација на недоследноста во продажниот процес
  • Дефинирање на областите во кои  е потребна едукација на продавачите
  • Зголемување на видливоста на вашите производи на продажните места

 

Оваа работна алатка ви озвозможува зголемување на продажбата (pick up) од полиците на вашите дистрибутери и продавачи на што поголема  профитабилна основа.