Испитување на задоволството и лојалноста на купувачите

Задржување на профитабилните клиенти и зголемување на профитот

 

Задоволниот купувач дава препораки на други потенцијални купувачи, се враќа повторно да купи, а понекогаш спремен е и да плати дополнителен износ за соработка со компанијата на која што и верува.

 

Ниту една компанија не смее да си дозволи себе си да ја занемари важноста од задоволството и лојалноста на клиентите. Често се повторува изреката дека колку што е скапо да се придобие нов клиент, толку е скапо да се задржи постоечкиот.

 

Истовремено, поради профитабилноста мораме да ги идентификуваме клучните фактори кои допринесуваат за задоволството на клиентите и да превземеме мерки кои ќе имаат најсилен ефект во подобрување на купувачкото искуство.

 

Дознајте кои се вашите предности со кои што ги воодушевувате вашите купувачи, а со кои мани ги терате во прегратките на конкуренцијата.

 

Практична примена во работењето

 


Направете план за зголемување на задоволството кај вашите купувачи користејќи ги следните информации кои ќе ги добиете со следниве истражувања:

  • Колкав е бројот на клиентите кои се навистина воодушевени од соработката со вас
  • Колкава е разликата во потрошувачката што ја прават вашите просечни клиенти и вашите лојални клиенти
  • Која е веројатноста за повторно купување
  • Кои мерки можат да се преземат за да се зголеми бројот на клиентите во зоната на лојалноста
  • Кои се факторите кои влијаат на задоволството на вашите клиенти и колкава е важноста на поединечните фактори
  • Во кој правец треба да се инвестира за ефикасно да се постигне поголем број на задоволни и лојални купувачи