Истражување на Саеми

Трансформирање на информациите од саемите во вредни знаења


Истражувањето на саеми е начин да се опипа пулсот на трендовите во индустријата, перцепцијата на учесниците и потезите на конкуренцијата. SWOT Research го максимизира приказот на ситуацијата на своите клиенти собирајќи информации на вакви настани и претворајќи ги тие информации во делотворни информации кои помагаат при донесување на одлуки. На своите клиенти нудиме комплетен увид на пазарот во земјата и регионот.

 

Практична примена во работењето

 

Овие истражувања овозможуваат вредни информации врзани за:
•    Нови технологии
•    Претставување на нови производи
•    Идни трендови и прилики/шанси
•    Перцепција на заинтересирани страни (експерти, посетители, купувачи)
•    Понуди и услуги на конкуренцијата
•    Цени на конкуренцијата
•    Идентификација на нови влезови во и излези од индустријата
•    Посетеност